Tjänster

VÅRA TJÄNSTER

 

Vi vill att det ska bli rätt från början.

Vi erbjuder rådgivning, projektering, installation, service men också byte av tak vid installation av solceller.

RÅDGIVNING

 

Vi ger dig råd under tiden du funderar på att skaffa solceller.

Vi har flerårig erfarenhet av solcells-anläggningar och stöttar dig igenom hela processen.

Vi beskriver för- och nackdelarna med solceller samt ger dig råd tills du hittar den bästa lösningen för just dig.

Här kan du få vår hjälp att ansöka om det statliga solcellsstödet.

 

Och vi hjälper dig helt gratis! Vi har inga krav på motprestation.

 

 

 

PROJEKTERING

 

När du kommit så lång att du vill titta vidare på en solcellsanläggning och hur mycket energi ditt tak skulle kunna genera, tittar vi gemensamt på takets unika egenskaper samt tar in dina specifika önskemål. Allt detta läggs in i ett simuleringsprogram som genererar just din potentiella produktion av sol-el och en offert.

Om du väljer att ge oss förtroendet att bli din kompletta solcellsleverantör och ta hand om din installation så tar vi fram en Arbetsmiljöplan där vi går igenom de specifika riskerna som just installation på ditt tak medför. Vi utser BAS P och BAS U ansvarige (ett krav från Arbetsmiljöverket) för projektet och planerar in ett datum för när installationen kan ske.

Vi bokar in byte av din elmätare med ditt elnätsbolag (utan någon kostnad för dig) och ser till att du får alla förutsättningar för att bli en mikroproducent.

INSTALLATION

 

Någon dag innan det förutbestämda installationsdatumet levereras solcellerna med den tillhörande monterings-utrustningen hem till dig.

 

På installationsdatumet kommer våra solcellsmontörer och påbörjar installationen. En vanlig installation brukar ta mellan 1-2 dagar.  På den sista installationsdagen driftsätter vår elektriker din solcells-anläggning och förklara hur det fungerar för dig.

 

Vi slutför kontakten med ditt elnätsbolag.

 

Grattis! Nu börjar du producera din egen el och ditt tak börjar generera intäkter åt dig.

SERVICE

 

En solcellsanläggning kräver vanligtvis minimalt med service. Trots de långa och generösa garantierna som vi erbjuder så kan elektroniken i optimerarna/växelriktaren sluta fungera.

Våra duktiga servicemontörer kommer ut för att åtgärda felet så att din solcells-anläggning kan fungera felfritt igen.

 

Vi erbjuder även en supportfunktion där vi bl.a. övervakar din anläggning på distans och hanterar funktionslarm. Vid fellarm åker vi ut och byter felaktig utrustning/komponent, utan att du behöver bry dig om det.

 

Vi vill att det bara ska fungera! 

 

TAKBYTE

 

Då en investering i solceller är en långsiktig investering och solcellerna förväntas producera solel under minst 30 år framåt är det viktigt att även ditt tak håller för det.

 

Vill du passa på att byta ut ditt tak och kanske även passa på att installera integrerade solceller så hjälper vi dig med det. Tillsammans med våra sam-arbetspartners tar vi fram helhetslösningar för just dina behov.

 

Tveka inte att kontakta oss!