Solceller

SOLEN - en oändlig resurs! Vi vill ta tillvara på den

 

När solen lyser över Sverige under en timme ger den lika mycket energi som hela Sverige förbrukar under ett helt år. Med solceller kan du tillgodose större delen av ditt behov och dessutom sälja överskottet av sol-elen och tjäna pengar.

 

HUR FUNGERAR DET?

SOLCELLER INSTALLERAS PÅ DITT TAK

 

Solcellerna läggs på ett skensystem som fäst på taket. Solcellerna kopplas till en effektoptimerare som i sin tur för den producerade energin till en växelriktare som omvandlar elen från likström (DC) till växelström (AC). Den producerade energin förbrukas direkt i ditt hem. Om du producerar mer än vad du behöver (överskottsenergi) så skickas överskottsenergin ut på elnätet så att dina grannar kan förbruka den.

Du kompenseras, av dig utvald el-köpare, för det överskottet som din anläggning har producerat.

 

Alla våra solcellssystem möjliggör realtidsövervakning av solcells- systemets funktionalitet där du kan följa hur solcellerna mår samt hur mycket energi din anläggning har producerat.

 

VILKA PRODUKTER ANVÄNDER VI?

BARA DET BÄSTA DUGER FÖR OSS


Därför samarbetar vi bara med utvalda leverantörer och beprövade produkter. SolarEdge, Jinko, Canadian Solar mfl …..


MONTAGESYSTEM

 

Olika typer av tak kräver olika montagesystem. Vi tillhandhåller montagesystem för alla förekommande taktyper och ser till att dit tak bibehåller det yttre yt- och tätskiktet.

VÄXELRIKTARE

 

Växelriktaren sköter omvandlingen av likström (DC) till växelström (AC) och är följaktligen enklare i sin uppbyggnad. En internetuppkoppling möjliggör övervakning av energiproduktionen, både total och på panelnivå.

 

SOLCELLER

 

De finns i många olika utförande och storlekar. Våra solceller ligger mellan 275 w och 365 w. De kan betecknas med ”mono” eller ”poly”. Mono som är enkristallint kisel med hög effekt och poly som är flerkristallint kisel med lägre effekt, men med lägre pris per watt.

 

OPTIMERARE

 

En effektoptimerare har till huvuduppgift att minska förlusterna som kan uppstå på grund av t.ex. partiella skuggor då den reglerar spänning/ström individuellt för varje enskild solpanel vilket garanterar att den producerar maximalt i alla situationer.

En optimerare har också en annan viktig roll och det är att bryta spänningen på panelnivå vid till exempel räddningsarbete eller för att underlätta underhåll och installation.

Mätningar visar att ett solcellssystem med optimerare ger ca 25% mer energi.

 

ÖVERVAKNING

 

Alla våra solcellssystem möjliggör realtidsövervakning av solcellssystemets funktionalitet där du kan följa hur solcellerna mår samt hur mycket energi din anläggning har producerat.

 

ENERGILAGRING

 

Vill du att din solcellsanläggning ska vara ännu effektivare och din elräkning ännu mindre? Då ska du investera i batterier.

Solcellsanläggningen producerar el under de timmar då solen lyser. Under de mörka timmarna på dygnet sker ingen produktion och då behöver du köpa el av din elleverantör.

Installerar du batterier i ditt hem kan en del av elöverskottet som produceras under dagen lagras i batterierna så att hushållet kan använda det under kvällen och natten. Riktigt smart, eller hur?

Passa på och installera även batterier nu när det statliga investeringsbidraget ligger på hela 60 % av den totala investeringskostnaden.

HUR GÅR DET TILL?

01.

 

Rådgivning

 

Våra experter ger dig råd och vägleder dig till den bästa lösningen för just dig.

Och vi hjälper dig helt gratis! Vi har inga krav på motprestation.

 

 

02.

 

Offert och planering

 

Vi tar fram ett komplett solcellssystem baserat på just dina krav och dina förutsättningar. Vi hjälper dig med ansökan för investeringsbidraget och kontaktar ditt elnätsbolag.

 

03.

 

Installation

 

Installationen av solcellssystemet genomförs. vår erfarna montörer driftsätter din anläggning och sutför kontakten med ditt elnätsbolag.

Grattis! Nu börjar du producera din egen el och ditt tak börjar generera intäkter åt dig.

04.

 

Service

 

Ifall något fel skulle uppstå kommer vi till dig och åtgärdar det.

Vi erbjuder även övervakning av ditt solcellssystem för ett bekymmerfri solproduktion.

 

KONTAKTA OSS FÖR ATT FÅ GRATIS OFFERT

 

IDOLA SOLKRAFT AB

 

RÅDGIVNING - INSTALLATION - SERVICE

 

Vårt fokus ligger på kvalité, miljö och säkerhet.

 

 

Copyright © All Rights Reserved

Kontakt

Ståthögavägen 48, 

      602 23 Norrköping

Följ oss på